โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. synester101
6
00:01.52
2. Szofi
3
00:02.14
3. ray017
8
00:02.46
4. nonnon 00:02.59
5. Flameson42
21
00:02.72
6. mamtoe 00:02.88
7. DasMensch
68
00:02.89
8. leukisgr
1
00:03.31
9. Ocean Deep
143
00:03.33
10. stealurcode 00:03.39
11. tokram
19
00:03.41
12. owen1 00:03.49
13. Darknarf666 00:03.60
14. MrTee 00:03.65
15. moling 00:03.74
16. BigBoiBrady
1
00:03.75
17. Benson705 00:03.90
18. willo 00:03.99
19. zanzebee
3
00:04.08
20. Consonants
22
00:04.09
สัปดาห์นี้
1. synester101
6
00:01.89
2. Szofi
3
00:02.41
3. ray017
8
00:02.46
4. nonnon 00:03.03
5. DasMensch
68
00:03.09
6. Ocean Deep
143
00:03.33
7. owen1 00:03.49
8. tokram
19
00:03.74
9. leukisgr
1
00:03.98
10. willo 00:03.99
10. Benson705 00:03.99
12. Consonants
22
00:04.09
13. BigBoiBrady
1
00:04.15
14. Darknarf666 00:04.24
15. WeiofShen 00:04.44
16. JaySan 00:04.76
17. Bas1651 00:04.78
18. Honestly
21
00:04.82
19. mamtoe 00:04.90
20. Yeathens
24
00:04.91
วันนี้
1. Darknarf666 00:04.59
2. willo 00:04.88
3. Yeathens
24
00:04.91
4. Consonants
22
00:05.27
5. victori 00:05.66
6. ThinSheets 00:05.85
7. SecretAndrogyne 00:06.58
8. BKish 00:06.60
9. psychoknight15 00:06.69
10. killersans511 00:07.08
11. CipherStar
8
00:07.16
12. califboy
39
00:07.67
13. paws
7
00:07.86
14. pespejo427
42
00:08.44
15. mxwhite 00:10.42
16. 정승호
21
00:10.77
17. corey 00:12.36
18. johannac 00:12.73
19. manar 00:13.52
20. alexPlux
60
00:14.51
MO3
1. synester101
6
00:02.53
2. Arok
68
00:02.92
3. Delabranche
51
00:02.95
4. Flameson42
21
00:03.19
5. Evan99w
13
00:03.62
5. PillOw
11
00:03.62
7. IceRune
45
00:03.67
7. ray017
8
00:03.67
9. DasMensch
68
00:03.86
10. giucash
11
00:03.99
AO5
1. synester101
6
00:02.69
2. Delabranche
51
00:03.38
3. Flameson42
21
00:03.52
4. ray017
8
00:03.81
5. Evan99w
13
00:03.87
5. DasMensch
68
00:03.87
7. PillOw
11
00:03.89
8. Chalkosz
57
00:03.94
9. giucash
11
00:03.95
10. IceRune
45
00:03.96
AO12
1. ray017
8
00:04.23
2. Delabranche
51
00:04.30
3. Flameson42
21
00:04.53
4. IceRune
45
00:04.57
5. DasMensch
68
00:04.92
6. PillOw
11
00:05.20
6. boru
56
00:05.20
8. Cheeper
10
00:05.40
9. Chalkosz
57
00:05.88
10. qqwref
185
00:05.90
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-09-25 21:25:59

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads