โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

12
3
1
3
8
2
1
2
5
3
2
4
2
3
3
1
3
1
1
1
1
3
3
3
2
2
3
4
1
3
1
3
7
6
7
7
5
2
3
3
3
4
2
5
3
2
1
2
2
2
1
1
4
1
2
3
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
4
2
2
5
 3   5   5  
 3   6   5  
 2   1   5   1  
 1   4   2  
 2   4   2  
 3   1   2   1   1  
 3   2   1   6  
 4   2   1   1   1  
 5   1   3   2  
 5   1  
 2   6   2  
 2   3   3   1   1   2  
 3   2   4   2  
 4   5   1   2  
 3   4   1   1   1   2  
 1   5   1   1   1  
 1   4   1  
 7   2  
 3   6  
 4   1   8  

20x20 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 884,903ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert