โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

5
4
1
2
5
5
1
5
2
1
1
3
2
5
1
4
1
6
3
3
1
2
5
3
3
6
3
3
11
3
2
8
5
3
1
5
4
3
5
10
5
4
3
5
1
3
3
2
1
1
3
2
4
2
7
2
5
6
1
2
2
4
5
3
2
5
5
4
2
6
5
2
5
1
3
1
1
1
3
7
3
2
2
1
1
1
2
3
10
1
3
3
6
 4   12  
 4   1   10   1  
 4   6   4   2  
 3   6   6  
 3   6   3  
 3   3   2  
 1   3   3   2  
 1   2   2  
 6   2  
 7   3  
 1   5   5  
 2   6   6   2  
 3   7   4   4  
 5   6   9  
 1   1   4   4   2  
 10   2   2   6  
 9   1   1   2  
 10   6   1  
 1   3   5   1   1  
 2   2   5   1  
 3   1   7   2  
 5  
 2   4   2  
 1   4   3   1   1  
 2   4   4   3   1  

25x25 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,706,868ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert