โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์
ขนาด:1
1
1
3133
 2  
 1  
 2   2  
 2  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,326,202
22
2
322
 2  
 2  
 1  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 956,688
2311
3
3
 2   1  
 2  
 4  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,839,744
23322
1
 1  
 1  
 3  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 71,913
42
2
311
 2  
 2  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,569,050
23
1
322
 2  
 2  
 2  
 1   2  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,492,891
331
1
22
1
 1   1  
 1   1   1  
 2  
 4  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,965,644
232
2
1
2
1
 4  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,548,114
12442
 2  
 3  
 2  
 4  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,063,824
21
1
42
1
2
 3  
 4  
 1  
 4  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,489,573
1
1
1
1
1
321
2
 2  
 1  
 3  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 131,556
34222
 1  
 2   1  
 2  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,329,752
3
1
2
2
221
 2  
 2  
 1   1   1  
 3  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,626,160
32134
 3  
 2   1  
 1   2  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,571,877
1
1
1
2323
 3  
 4  
 1   3  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,238,053
131
1
2
1
2
2
 4  
 1   2  
 2  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,935,212

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2023-12-11 09:37:37

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads