โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โนโนแกรมส์
ขนาด:1
2
2134
 1   3  
 2  
 2  
 2   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 306,610
3
1
22
1
13
 4  
 3  
 1   1  
 1  
 1   1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 529,852
41131
3
 1  
 1  
 1   3  
 2   2  
 1   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,106,596
24331
 2  
 2  
 3  
 4  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,598,725
13144
 2  
 2  
 4  
 2   2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,602,569
2
1
1
1
2
2
13
 3  
 1   3  
 1  
 1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,286,290
42
2
122
 2  
 3  
 1  
 2   2  
 1   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,000,000
44122
 3  
 2  
 2  
 2   2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 756,934
23341
 1  
 1  
 3  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 216,545
33
1
321
 3  
 3  
 3  
 2  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,553,623
41323
 1  
 1  
 3   1  
 1   3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 63,303
1
1
1
1
22
1
1
3
 4  
 2  
 1   1  
 1  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,219,329
12334
 2  
 3   1  
 3  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,013,696
432
2
11
 3  
 3  
 2   1  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,877,862
23221
3
 1  
 2  
 2   1  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,386,157
24133
 1  
 1  
 1   2  
 2   2  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,966,369

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Ads