โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โนโนแกรมส์
ขนาด:33412
 1  
 3  
 3  
 4  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,714,203
13332
1
 2  
 3  
 3  
 2  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,283,784
3212
1
2
2
 3  
 2   2  
 2  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,169,876
1
2
1
1
1
133
 2   2  
 2  
 4  
 1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,923,975
32332
 1  
 3  
 4  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,573,315
41
1
322
 2  
 1  
 3  
 1   3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,756,543
1
1
2423
 2  
 2  
 3  
 3  
 1   1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,504,790
13342
 2   1  
 1   2  
 4  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,371,960
1
1
1433
 1   2  
 3  
 3  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,852,483
2
2
2
2
122
 2  
 2  
 3  
 2   2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,985,232
222
1
1
2
3
 3  
 3  
 1   1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,762,926
42
1
222
 1  
 2   1  
 1   2  
 1   1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,182,803
2332
1
2
 2  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,801,064
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
 4  
 1  
 3  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,916,664
2231
3
1
1
 2   2  
 2  
 2  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 488,316
333
1
21
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,365,148

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-16 15:19:14

th.puzzle-nonograms.com
Disable Ads