โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์
ขนาด:2
2
1
1
223
 2  
 1   1  
 1  
 1   3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,994,965
43213
 2  
 2   1  
 2   1  
 1   3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,783,698
31
1
1
223
 2   2  
 1   2  
 2   1  
 1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,533,980
1
1
1
1234
 1   3  
 3  
 2   2  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,234,560
2
1
1333
 1  
 2  
 3  
 3  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 189,825
33133
 4  
 1   2  
 2   2  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 981,097
32
1
1
2
22
 3  
 2  
 1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,867,539
22
1
323
 2  
 2  
 1   1  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 869,555
23143
 3  
 1   1  
 2   2  
 1   2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,837,830
1342
1
2
 2  
 4  
 3  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,514,090
33123
1
 2  
 2  
 2   1  
 2  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,650,859
33313
 2   1  
 2   2  
 3   1  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,471,513
42214
 3  
 3   1  
 1   1  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,319,009
33313
 1  
 2  
 3   1  
 4  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,199,512
1
1
31
3
1
1
2
 1   3  
 1  
 2  
 2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,131,934
4321
1
2
 2  
 4  
 3  
 1   2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,368,028

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-09-25 21:06:31

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads