โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
โนโนแกรมส์
ขนาด:12
2
1
1
42
 2  
 3  
 2  
 4  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 163,531
431
1
22
 1   1  
 1   1  
 2  
 2   1  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,256,362
2341
1
2
 2  
 4  
 3  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,391,661
2242
1
2
 4  
 4  
 1  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,311,528
332
1
1
1
2
 1   3  
 1   1   1  
 2  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,210,055
3
1
1
1
1
321
 3  
 1   1  
 3  
 1  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,627,284
2
1
1
2
21
1
3
 1   3  
 3   1  
 1  
 2  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,442,708
33321
1
 1  
 2  
 3  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 852,215
1
3
2
1
312
 3  
 2  
 1   1  
 1   1  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,692,462
441
1
11
1
 2   2  
 3  
 2  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,029,426
24232
 1  
 1   2  
 4  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 118,036
43123
 1  
 2  
 3   1  
 2   2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,739,476
122
2
33
 3  
 3  
 2  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,454,625
1
2
131
1
1
3
 2  
 3  
 3  
 1   1   1  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,430,575
3222
1
3
 2  
 2  
 1   1  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 240,804
122
1
2
2
3
 4  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,077,428

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation