โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

ซ่อนกติกา
โนโนแกรมส์
ขนาด:3
1
3321
 2  
 3  
 4  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,556,097
1141
2
1
3
 3  
 3  
 1   1  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,236,049
112
1
44
 1  
 3  
 2  
 3  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,076,628
2211
3
4
 3  
 2   1  
 1   2  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,811,582
3
1
12
2
13
 3  
 1   1  
 1   1  
 1   1  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,751,776
22
2
1
1
32
 3  
 2  
 1  
 1   2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,783,444
22331
1
1
 1   1  
 1  
 3  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,628,928
231
3
22
 2  
 2  
 3  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,432,430
242
1
1
2
1
 4  
 3  
 1  
 1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,202,725
2322
1
1
2
 4  
 4  
 2  
 1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,751,393
21
1
2
1
33
 3  
 1   3  
 2  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 952,718
14431
 1   3  
 3  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,604,303
23
1
331
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,362,563
31
1
1
2
1
21
1
 3  
 1   1   1  
 2  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,927,507
321
1
33
 2  
 2  
 1   2  
 1   2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,402,382
33312
1
 3  
 1   1  
 3  
 2  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,549,639

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation