โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

ซ่อนกติกา
โนโนแกรมส์
ขนาด:2241
1
3
 1  
 1  
 3  
 3   1  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,834,742
34321
 1  
 1   2  
 3  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,421,748
121
3
33
 1   1  
 1  
 3  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 829,430
33214
 3  
 3   1  
 2   2  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,820,559
3
1
2133
 2  
 2  
 1   2  
 2  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,204,491
241
2
1
1
2
 1  
 4  
 2  
 4  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 981,030
24331
 1  
 1   1  
 4  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,626,567
1
1
22
2
32
 1   1   1  
 3  
 1  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,164,192
1
1
11
1
3
1
3
1
 3  
 1   2  
 1   2  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,852,473
1
2
2233
 2  
 1   2  
 2  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,585,349
1
1
1
1333
 4  
 3  
 1   3  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,455,821
43221
1
 4  
 4  
 2  
 1  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,854,805
1
2
2233
 2  
 1   2  
 2  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,342,578
2232
2
2
 2  
 2  
 1  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 787,169
3
1
1134
 1   3  
 1   2  
 2   2  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,589,648
42322
 1  
 3  
 3  
 1   3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,363,867


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation