โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โนโนแกรมส์
ขนาด:1
1
2333
 3  
 1   3  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,426,795
221
1
34
 1  
 2  
 3  
 2   2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,034,072
1
3
1323
 2  
 3  
 1   3  
 1   1   1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,883,394
21
1
234
 2  
 1   1  
 2  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,244,086
3321
2
2
 2  
 4  
 3  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,220,877
241
1
1
2
2
 4  
 2  
 1  
 1   2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,825,999
1
1
1
1
1
1
1
2
4
 4  
 1  
 2   1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,212,026
42
1
1
1
1
11
1
 3  
 2  
 1   1   1  
 1  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,110,464
331
1
22
1
 1   1  
 1  
 2  
 2   2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,609,265
2
1
11
1
34
 1   1  
 1   1   1  
 2  
 3  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,540,047
211
2
34
 1   1   1  
 1   1  
 2  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,303,905
3
1
1
1
124
 2   2  
 1   2  
 1   1  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,627,196
1
1
2333
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,863,229
2
2
1233
 1  
 2  
 2  
 1   3  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,809,326
3
1
3
1
311
 2   1  
 2  
 3  
 1  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,424,182
1
1
1
2
413
 1   1  
 3   1  
 3  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,509,393

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Ads