โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์
ขนาด:11
1
244
 1   2  
 2  
 2  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 401,986
3221
1
4
 2  
 1  
 1   2  
 3   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,496,937
2
2
11
1
33
 1   2  
 1   3  
 2  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,907,894
23143
 2  
 2   2  
 1   2  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,955,163
211
2
34
 3  
 2  
 2  
 1   1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,368,849
4421
1
1
 2  
 3  
 2  
 2  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,723,051
1
3
1422
 1   3  
 3  
 1   1  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,590,391
1
3
22
1
22
 1   1   1  
 1   1  
 1  
 2   1  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,736,039
22423
 1   1   1  
 1   3  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 147,127
22322
2
 1   1   1  
 3   1  
 2  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,913,266
1
3
2223
 1   2  
 2  
 1   1  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,964,029
11
1
2
2
1
3
2
 4  
 1  
 1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,072,140
21
1
31
1
1
1
1
1
 2  
 1  
 3  
 3  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,981,457
1
3
1
3
2
1
11
 4  
 1   1  
 2  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,827,142
11
1
343
 2  
 2  
 3  
 2  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,509,470
42313
 2  
 1   1  
 3   1  
 3  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,177,279

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-05-29 05:56:57

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads