โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์




ขนาด:



1
2
4231
 1   1  
 1  
 1   1  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,238,737
421
2
22
 2  
 3  
 1  
 1   3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,571,283
1
2
1
1
11
2
4
 4  
 1  
 1  
 1   2  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,731,741
1
1
1
3
32
1
1
 4  
 2  
 3  
 1  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,126,594
42
1
123
 3  
 2  
 1   1  
 1   2  
 1   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,719,263
1132
2
4
 2  
 2  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,537,445
2
2
231
1
1
1
 1   2  
 1  
 3  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,470,567
31234
 1  
 3   1  
 1   3  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,438,683
132
1
2
2
1
1
 3  
 3  
 2  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,941,920
22
1
22
2
2
 1   1  
 2   1  
 1  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,534,419
231
1
42
 2  
 3  
 1   1  
 4  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,114,085
42
1
12
1
1
1
 2   2  
 2   1  
 1   1  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,320,113
22
1
233
 4  
 4  
 2  
 1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 91,297
13333
 3  
 2  
 4  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,148,481
1
1
1
3232
 2  
 1  
 2   1  
 3  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,770,509
1132
2
2
2
 4  
 3  
 1   1  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,603,087

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation