โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โนโนแกรมส์
ขนาด:2
1
1
1
134
 2   1  
 1   2  
 3  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,209,730
2
2
1
1
21
1
3
 2  
 1  
 3  
 1   1   1  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,941,523
31423
 1   3  
 1   3  
 1   1   1  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,422,227
1
2
1
1
233
 2  
 1  
 2  
 1   3  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,669,255
32
1
223
 2  
 2  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,853,814
13
1
1
1
1
32
 3  
 1  
 3  
 2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,799,720
1
2
1
1
1
11
1
1
3
 2   2  
 1  
 1   2  
 1  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,324,579
4121
1
2
2
 2  
 1   1  
 1  
 3   1  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,100,868
1
1
2423
 2  
 2  
 3  
 3  
 1   1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,231,521
1
1
2
1
431
 2   1  
 3  
 3  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,567,668
32331
1
 2  
 2  
 1   3  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,181,095
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
 3  
 3  
 1  
 3  
 1   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,241,278
2
2
221
1
3
 3  
 4  
 1  
 1   2  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,162,529
3341
1
1
 1  
 1  
 4  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,626,144
3311
1
2
2
 1  
 2  
 2  
 2   2  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,752,364
33312
1
 3  
 1   1  
 3  
 2   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,955,705

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Ads