โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์
ขนาด:42313
 3  
 3  
 1   3  
 1   1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,605,616
231
1
1
3
2
 4  
 2  
 1   1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,817,831
3
1
2133
 1  
 1   1  
 1   2  
 1   2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 9,341,375
1
3
3132
 1   2  
 2  
 2   1  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,381,046
1
2
3
1
411
 3  
 2  
 4  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,689,133
11
1
433
 1   2  
 3  
 3  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,324,898
14332
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,590,998
122
2
1
2
3
 1  
 3  
 1  
 4  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 208,306
33322
 2  
 2  
 3  
 2   1  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,367,022
341
1
1
1
1
1
 4  
 2  
 3  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,935,452
1341
2
2
 4  
 2  
 2  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 7,332,469
1423
1
1
1
 3  
 3  
 1   2  
 2  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,508,628
431
3
11
 1  
 2  
 3  
 3  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,900,580
33213
1
 2  
 2   1  
 3   1  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,767,593
2
2
3132
 1  
 1   2  
 1   2  
 4  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,928,369
31
3
2
1
1
1
1
 4  
 1  
 2  
 2  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,400,472


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert