โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

ซ่อนกติกา
โนโนแกรมส์
ขนาด:333
1
1
1
1
 1  
 3  
 4  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,166,116
3222
1
1
2
 2  
 4  
 3  
 1   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 803,833
31333
 1  
 1  
 1   3  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,920,813
2
1
2
1
321
1
 3  
 3   1  
 1  
 2  
 2   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,757,307
11443
 3  
 2  
 3  
 3  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,680,434
1
3
311
1
3
 1   3  
 1  
 2   2  
 2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,669,271
41
1
322
 2  
 1  
 3  
 1   3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,518,749
1
1
1
32
1
22
 4  
 3  
 2  
 1  
 1   1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 800,085
332
1
1
1
2
 4  
 3  
 2  
 1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,800,932
33322
 1  
 3  
 3  
 3   1  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,939,531
3431
1
1
 2  
 1  
 4  
 3  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,242,360
1
1
2
1
21
2
3
 4  
 2  
 1  
 2  
 2   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,546,926
44212
 2   1  
 2  
 2  
 3   1  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,832,385
331
3
12
 3  
 2  
 3  
 1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,636,670
322
1
31
1
 3  
 2  
 2   2  
 3  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,260,484
41
2
122
1
 3  
 2   2  
 1  
 2   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,100,199

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation