โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

ซ่อนกติกา
โนโนแกรมส์
ขนาด:2
1
1333
 1  
 1  
 3  
 4  
 1   3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,740,945
223
1
22
1
 3  
 3  
 1  
 2  
 3   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 232,849
4331
1
1
 2  
 1  
 3  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 545,040
21334
 2  
 3  
 3  
 3   1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,044,235
34222
 3   1  
 3   1  
 2  
 1   1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,872,922
34411
 1  
 2  
 4  
 3  
 1   1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 6,064,070
2
1
2
1
412
 3  
 3  
 1  
 3   1  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,374,257
231
1
1
1
1
3
 3  
 1  
 4  
 2  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 5,391,806
212
2
24
 3  
 3  
 1  
 1   1   1  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 1,155,675
22144
 2  
 3  
 2  
 2   2  
 2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 146,984
1142
1
4
 3  
 3  
 3   1  
 1   1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 4,982,687
241
2
22
 3  
 2  
 1  
 4  
 3  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,833,055
1
1
1
2332
 4  
 3  
 1   3  
 1  
 1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 8,879,614
1
2
1231
3
 1   2  
 3  
 3  
 1   1  
 1   1  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,197,968
12
1
1
1
43
 1  
 3  
 2  
 4  
 1   2  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,015,739
111
2
2
2
4
 3  
 2  
 1  
 3  
 4  
5x5 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 2,626,742


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com
Disable Advert