โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

1
1
7
4
10
1
10
10
1
5
16
3
4
11
2
1
4
10
1
1
1
4
8
3
1
2
1
5
3
2
1
4
4
1
1
4
5
5
2
2
6
1
7
2
4
1
1
1
3
6
2
2
2
1
2
8
6
2
4
3
1
3
2
1
4
2
6
2
3
1
1
1
7
1
2
5
2
9
1
4
1
2
5
1
2
5
2
2
5
4
1
1
1
2
1
6
5
5
11
7
1
3
8
1
3
3
3
 1   12   1   1  
 6   1   1   1  
 12   1   3  
 2   4   1   1   4  
 1   3   3   7  
 1   13  
 2   3   1   9  
 3   1   1   9  
 3   1   2   1   2  
 5   4   3   2   1  
 8   1   1   1  
 6   1   3   1  
 1   3   8   2  
 2   1   4   1  
 3   3   1   5  
 3   3   2   4  
 1   1   1   3   3   3  
 2   1   3  
 5   3  
 5   3  
 7   1   6   1   3  
 6   1   8   2  
 6   8  
 7   1   1   4  
 10   7  
 9   6   1   1  
 9   6  
 9   1   3  
 1   1   4   1  
 1   1   7  

Special Daily โนโนแกรมส์ 25-02-2018ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert