โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. mirko.it
7
00:01.60
2. synester101
10
00:01.90
3. Flameson42
28
00:01.95
4. Szofi
3
00:02.15
5. ray017
27
00:02.21
6. theterrorist 00:02.45
7. Darknarf666 00:02.82
8. Benson705 00:02.88
9. tokram
19
00:03.02
10. DrDarkly 00:03.11
11. ILoveAnyaar 00:03.23
12. Consonants
38
00:03.24
13. Illusion749 00:03.34
14. leukisgr
8
00:03.75
15. emrosie
22
00:03.76
16. 노콫
17
00:03.77
17. SalamanderRL 00:03.91
17. Zetres
4
00:03.91
19. willo 00:04.21
19. BigBoiBrady
1
00:04.21
สัปดาห์นี้
1. Flameson42
28
00:02.16
2. Szofi
3
00:02.28
3. theterrorist 00:02.45
4. ray017
27
00:02.70
5. DrDarkly 00:03.11
6. ILoveAnyaar 00:03.23
7. Darknarf666 00:03.48
8. Illusion749 00:03.68
9. leukisgr
8
00:03.75
10. 노콫
17
00:03.77
11. tokram
19
00:03.83
12. Zetres
4
00:03.91
13. BigBoiBrady
1
00:04.21
14. IanPGnono 00:04.38
15. willo 00:04.45
16. WeiofShen 00:04.48
17. YourAlterEgo 00:04.55
17. Yeathens
24
00:04.55
19. rarecoolseed 00:04.66
20. senge 00:04.74
วันนี้
1. Flameson42
28
00:02.28
2. ray017
27
00:02.85
3. leukisgr
8
00:04.35
4. tokram
19
00:04.59
5. ChinaChina 00:05.07
6. xcx111 00:06.59
7. sscorpio1119 00:09.05
8. Nonograming 00:09.20
9. pespejo427
44
00:09.28
10. Knitpick 00:10.87
11. Changh Yang
10
00:10.95
12. brutuskind 00:12.37
13. zplydna 00:15.20
14. Alegra81
2
00:15.30
15. Harfa 00:15.33
16. Tp6An 00:16.42
17. LKJHT 00:18.57
18. Mchiyoc 00:23.78
19. efewow
1
00:50.62
20. Wojciech Czyżewski
3
18:06.42
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. synester101
10
00:02.53
3. Arok
73
00:02.92
4. Delabranche
51
00:02.95
5. ray017
27
00:02.98
6. Flameson42
28
00:02.99
7. qqwref
204
00:03.18
8. Evan99w
13
00:03.62
8. PillOw
11
00:03.62
10. IceRune
45
00:03.67
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. synester101
10
00:02.69
3. Flameson42
28
00:03.04
4. ray017
27
00:03.25
5. Delabranche
51
00:03.38
5. qqwref
204
00:03.38
7. Evan99w
13
00:03.87
7. DasMensch
70
00:03.87
9. PillOw
11
00:03.89
10. Chalkosz
57
00:03.94
AO12
1. ray017
27
00:03.82
2. Delabranche
51
00:04.30
3. qqwref
204
00:04.35
4. Flameson42
28
00:04.53
5. IceRune
45
00:04.57
6. DasMensch
70
00:04.90
7. PillOw
11
00:05.20
7. boru
64
00:05.20
9. Cheeper
10
00:05.40
10. Consonants
38
00:05.81
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-12-07 09:01:13

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads