โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. mirko.it
7
00:08.83
2. boobyman 00:11.66
3. Flameson42
28
00:12.37
4. flippy8247
37
00:12.51
5. Szofi
3
00:15.24
6. camkatsu
47
00:16.54
7. Darknarf666 00:16.69
8. opho8
26
00:18.09
9. indigomontoya 00:18.13
10. Benson705 00:18.64
11. ssibal 00:18.78
12. leszcz65 00:18.89
13. shicshic 00:19.13
14. dubldee 00:19.42
15. tokram
19
00:19.43
16. JaySan 00:19.55
17. Joci
11
00:20.15
18. baimouren 00:20.16
19. 노콫
17
00:20.34
20. BigBoiBrady
1
00:20.74
สัปดาห์นี้
1. Flameson42
28
00:12.37
2. flippy8247
37
00:15.87
3. camkatsu
47
00:16.54
4. Darknarf666 00:17.01
5. opho8
26
00:18.09
6. leszcz65 00:18.89
7. shicshic 00:19.13
8. tokram
19
00:19.43
9. JaySan 00:19.55
10. Szofi
3
00:19.59
11. Joci
11
00:20.15
12. baimouren 00:20.98
13. 노콫
17
00:22.47
14. WeiofShen 00:22.71
15. Fluffy123
25
00:24.35
16. LbWil 00:24.41
17. kikicapikica 00:24.70
18. KamikazeGrim 00:25.08
19. IanPGnono 00:25.27
20. pato3042 00:25.98
วันนี้
1. Flameson42
28
00:13.75
2. shicshic 00:19.13
3. flippy8247
37
00:20.10
4. baimouren 00:21.75
5. Lougelly 00:32.56
6. tokram
19
00:35.13
7. sscorpio1119 00:37.41
8. leukisgr
8
00:37.72
9. Changh Yang
10
00:38.96
10. Javrem 00:39.98
11. Ericty 00:41.03
12. dao3515537003 00:45.19
13. Jeffrey50 00:50.05
14. devnull73 00:59.04
15. amarylli 01:13.29
16. pespejo427
44
01:15.20
17. G6361 01:18.31
18. brutuskind 01:19.65
19. colubra 01:20.54
20. Punjabi84 01:45.31
MO3
1. mirko.it
7
00:09.09
2. Chalkosz
57
00:12.75
3.anonymous
104
00:18.16
4. camkatsu
47
00:20.50
5. Flameson42
28
00:21.25
6. Honestly
21
00:23.90
7. Thành Lê
50
00:24.03
8. flippy8247
37
00:24.56
9. qqwref
204
00:24.91
10. DasMensch
70
00:25.09
AO5
1. mirko.it
7
00:10.50
2. Chalkosz
57
00:14.56
3.anonymous
104
00:19.45
4. Thành Lê
50
00:24.54
5. camkatsu
47
00:24.71
6. Flameson42
28
00:25.11
7. idoman
44
00:27.62
8. qqwref
204
00:27.70
9. flippy8247
37
00:27.78
10. emrosie
22
00:27.93
AO12
1. Chalkosz
57
00:21.44
2.anonymous
104
00:22.80
3. camkatsu
47
00:29.01
4. Flameson42
28
00:29.34
5. idoman
44
00:30.00
6. qqwref
204
00:30.28
7. flippy8247
37
00:31.01
8. Thành Lê
50
00:33.74
9. DasMensch
70
00:34.28
10. Lemo
16
00:34.54
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.066
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.141

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-12-07 08:56:18

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads