โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. mirko.it
7
00:39.52
2. Flameson42
28
00:44.68
3. camkatsu
47
00:48.87
4. Ben Sayliss
23
00:50.77
5. rattt
61
00:56.08
6. chocolatehooker 00:58.20
7. JarenB 01:00.26
8. idoman
44
01:00.59
9. Alek028
127
01:03.66
10. reebz
66
01:05.04
11. ThorVonClemson
16
01:06.34
12. samtoh 01:07.77
13. marvinjay 01:09.14
14. phantomlemur 01:09.56
15. fireforge
66
01:10.86
16. Spra10
31
01:11.39
17. conazpi 01:13.08
18. Darknarf666 01:14.61
19. Femur 01:15.47
20. hollybee 01:15.95
สัปดาห์นี้
1. Flameson42
28
00:44.68
2. Ben Sayliss
23
00:50.77
3. rattt
61
01:00.03
4. reebz
66
01:05.04
5. ThorVonClemson
16
01:06.34
6. idoman
44
01:06.96
7. marvinjay 01:09.14
8. Spra10
31
01:11.39
9. conazpi 01:13.08
10. hollybee 01:15.95
11. phantomlemur 01:17.46
12. fireforge
66
01:19.92
13. pooptato 01:22.89
14. 노콫
17
01:25.67
15. Femur 01:25.72
16. samtoh 01:26.02
17. SlimJim 01:26.71
18. holdon 01:29.34
19. DrOnja 01:30.34
20. hifly7 01:30.74
วันนี้
1. rattt
61
01:00.04
2. reebz
66
01:06.39
3. Flameson42
28
01:09.86
4. idoman
44
01:16.10
5. fireforge
66
01:38.67
6. sscorpio1119 01:41.50
7. chobogram 01:43.03
8. hifly7 01:51.87
9. leukisgr
8
01:52.96
10. snake 01:55.72
11. pooptato 01:57.13
12. tokram
19
01:59.17
13. amarylli 01:59.62
14. Gonny
1
02:08.25
15. julie123 02:08.73
16. Irmeli 02:09.91
17. Kianoosh 02:18.98
18. Erin Chapman
44
02:35.33
19. broedi 02:56.06
20. taeng 59
11
03:05.26
MO3
1. idoman
44
01:08.95
2. rattt
61
01:09.86
3. camkatsu
47
01:11.39
4. Chalkosz
57
01:12.14
5. Ben Sayliss
23
01:13.85
6. everton
45
01:14.61
7. reebz
66
01:14.98
8. Flameson42
28
01:16.83
9. qqwref
204
01:23.28
10. Thành Lê
50
01:24.93
AO5
1. rattt
61
01:06.08
2. camkatsu
47
01:11.80
3. reebz
66
01:19.91
4. idoman
44
01:20.12
5. everton
45
01:20.65
6. Flameson42
28
01:20.68
7. Ben Sayliss
23
01:23.46
8. qqwref
204
01:25.13
9. Chalkosz
57
01:29.13
10. ThorVonClemson
16
01:30.47
AO12
1. rattt
61
01:18.45
2. Ben Sayliss
23
01:30.49
3. camkatsu
47
01:31.21
4. everton
45
01:31.70
5. qqwref
204
01:36.02
6. idoman
44
01:36.27
7. Thành Lê
50
01:43.77
8. Spra10
31
01:45.39
9. Flameson42
28
01:46.83
10. noliai
97
01:49.63
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.076
2.PrinceOfChairs00:00.077
3.sigsegv00:00.146

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-12-07 09:40:40

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads