โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. Whotos 04:13.06
2. MAYDAYliFe 04:13.71
3. C4SHEW 04:14.28
4. Minji
33
04:20.99
5. elogic 04:54.74
6. 임상혁
41
04:55.71
7. andifined
1
04:56.80
8. Daveythe
66
04:57.94
9. soupfan23
9
04:58.28
10. haileyc118 05:04.81
11. yuaaron 05:08.62
12. asselerator
11
05:09.12
13. cmsandy 05:13.85
14. Peterli
38
05:23.12
15. nuriman 05:27.84
16. etrithic 05:28.46
17. yunfei 05:30.79
18. Himan13 05:32.55
19. mafoose
1
05:36.65
20. Enkidu
2
05:45.84
สัปดาห์นี้
1. MAYDAYliFe 04:13.71
2. C4SHEW 04:14.28
3. Minji
33
04:20.99
4. andifined
1
04:56.80
5. Daveythe
66
04:57.94
6. soupfan23
9
04:58.28
7. Whotos 05:08.39
8. asselerator
11
05:15.99
9. haileyc118 05:25.43
10. Peterli
38
05:35.62
11. 임상혁
41
05:38.55
12. nclay1944 05:53.98
13. mafoose
1
05:55.22
14. megrck44
13
05:56.39
15. nuriman 05:58.37
16. Enkidu
2
06:01.03
17. yuaaron 06:04.33
18. kschmidt 06:05.76
19. emes
39
06:07.22
20. Himan13 06:13.71
วันนี้
1. C4SHEW 04:52.82
2. Whotos 05:08.39
3. Minji
33
05:33.41
4. Peterli
38
05:35.62
5. Enkidu
2
06:01.03
6. emes
39
06:07.22
7. ShadoweyesL 06:17.70
8. soupfan23
9
06:31.37
9. 임상혁
41
06:36.88
10. cmsandy 06:57.91
11. GrissGolem 07:00.07
12. Mark Lawrence
23
07:02.70
13. fojie
105
07:42.78
14. daniguni
27
07:42.82
15. debil 07:44.68
16. wenwenwang
35
08:13.31
17. AvAGOOSEY 09:20.41
18. leukisgr
22
09:21.39
19. Chaejongyeop
25
09:41.28
20. n12341234
50
09:41.80
MO3
1. Rhododendron
69
03:32.52
2. haylstorming
111
05:17.10
3. Minji
33
05:28.93
4. Thành Lê
51
05:33.43
5. 임상혁
41
05:42.23
6. camkatsu
53
05:56.40
7. Scotsben
122
06:01.05
8. austinz
48
06:08.53
9. fungb
112
06:28.22
10. Dorice
205
06:32.59
AO5
1. Rhododendron
69
04:13.48
2. 임상혁
41
05:53.95
3. haylstorming
111
05:55.81
4. Minji
33
05:56.93
5. austinz
48
06:09.19
6. Thành Lê
51
06:19.18
7. Scotsben
122
06:19.93
8. camkatsu
53
06:26.55
9.anonymous
56
06:43.49
10. fungb
112
06:45.24
AO12
1. Minji
33
06:37.06
2. haylstorming
111
06:49.42
3. Scotsben
122
06:55.99
4. fungb
112
07:37.31
5.anonymous
56
07:50.24
6. Thành Lê
51
07:51.60
7. camkatsu
53
07:56.05
8. a979453451
158
08:07.09
9. vx14
50
08:11.42
10. fojie
105
08:34.00
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.021
2.roboticks00:00.090
3.PrinceOfChairs00:00.225

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-14 14:51:56

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads