โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์


5x5 โนโนแกรมส์ | 10x10 โนโนแกรมส์ | 15x15 โนโนแกรมส์ | 20x20 โนโนแกรมส์ | 25x25 โนโนแกรมส์

เดือนนี้
1. mirko.it
7
04:17.95
2. Thành Lê
50
04:19.59
3. Daveythe
57
04:42.56
4. MAYDAYliFe 04:49.29
5. YimSangHyuk 04:57.01
6. cinnabaran 05:01.76
7. Jasmine Maguire
31
05:05.06
8. haileyc118 05:18.53
9. mafoose
1
05:26.08
10. limejuice 05:26.73
11. Ry9935 05:29.28
12. Whotos 05:31.89
13. yoimhome
15
05:40.47
14. Tim0501
42
05:41.53
15. themouse05
7
05:44.45
16. Minji 05:48.57
17. soupfan23 05:50.56
18. rainingfly 05:51.38
19. ggirook 05:52.02
20. tkdgur6098 05:56.99
สัปดาห์นี้
1. Daveythe
57
05:18.91
2. limejuice 05:26.73
3. yoimhome
15
05:40.47
4. Whotos 05:41.08
5. soupfan23 05:50.56
6. Minji 05:51.34
7. Ry9935 06:02.35
8. Himan13 06:03.07
9. Tim0501
42
06:03.12
10. Jakiri
29
06:15.54
11. rainingfly 06:20.35
12. Mercator118
51
06:25.93
13. debil 06:53.93
14. LIVIcho 07:01.00
15. janeliz21 07:02.05
16. Bojung Kim
20
07:04.23
17. pcharn 07:06.18
18. jdotneufeld 07:24.93
19. sscorpio1119 07:27.54
20. GOSIL Y
55
07:29.62
วันนี้
1. Himan13 06:51.15
2. sscorpio1119 07:27.54
3. Peterli
15
08:00.09
4. golf master
21
08:36.46
5. GrissGolem 08:48.82
6. HiyA
37
09:20.39
7. katiacr 09:24.39
8. Ornadoll 09:36.71
9. Majdan 09:45.44
10. cbdatmla 09:51.61
11. azntiger98 10:04.58
12. swimmermom 10:15.92
13. maomao0510
11
10:45.73
14. redmilk
34
10:50.48
15. Changh Yang
10
10:52.51
16. Kingsman3000 10:54.29
17. Jakiri
29
10:55.18
18. fojie
79
11:06.36
19. daniguni
27
11:10.25
20. decaf 11:29.39
MO3
1. haylstorming
85
05:17.10
2. Thành Lê
50
05:33.43
3. scotsben
84
06:01.05
4. fungb
100
06:28.22
5. camkatsu
47
06:37.85
6. Tim0501
42
06:44.97
7. VinceNo5
47
06:45.59
8. Daveythe
57
06:51.09
9. a979453451
126
07:18.64
10. gropingforelmo
50
07:21.39
AO5
1. haylstorming
85
05:55.81
2. Thành Lê
50
06:19.18
3. scotsben
84
06:19.93
4. fungb
100
06:45.24
5. camkatsu
47
06:58.86
6. a979453451
126
07:25.45
7. Tim0501
42
07:28.97
8. VinceNo5
47
07:36.70
9. gropingforelmo
50
07:41.15
10. meganoh
47
07:42.98
AO12
1. haylstorming
85
06:49.42
2. scotsben
84
06:55.99
3. fungb
100
07:37.31
4. Thành Lê
50
07:51.60
5. camkatsu
47
07:56.05
6. a979453451
126
08:52.52
7.anonymous
33
09:05.96
8. noliai
97
09:42.59
9. Mercator118
51
09:51.41
10. famulimas
68
09:54.31
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.090
2.PrinceOfChairs00:00.225
3.iamgqr
10
00:00.313

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-12-07 11:06:01

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads