โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

3
1
11
2
1
4
1
1
11
1
1
2
4
1
4
5
162
4
5
2
2
1
3
5
3
6
5
3
1
5
3
1
6
1
6
1
3
1
1
4
11
4
4
3
4
1
3
2
3
1
1
1
5
4
4
1
3
2
1
3
1
1
2
2
4
3
2
3
4
2
1
4
2
3
5
3
7
9
1
1
2
3
3
6
1
8
3
4
3
3
3
2
8
3
1
1
3
3
1
3
4
7
7
1
4
1
13
3
2
1
1
3
1
5
6
1
1
2
3
2
6
3
3
3
10
3
4
3
10
1
5
3
 10   2   3   3  
 9   3   3   3  
 2   1   4   1   3   2  
 3   3   3   2  
 3   5   3   1   3  
 4   4   4   4  
 3   2   5   4  
 2   1   4   4  
 1   3   4   2   4  
 2   1   2   3   12  
 2   6   5  
 2   3   3   2   3   3  
 5   6   1   6  
 10   3   2  
 10   3   5  
 10   3   1   1   2  
 2   5   16  
 3   1   7   2   6  
 3   4   2   2   3  
 3   4   1   1   1  
 3   2   3   2  
 3   3   4  
 10  
 1   6   5   1   1  
 1   7   1   1   2  
 2   7   1   1   4  
 3   1   1   3   4   3  
 3   16  
 1   1   1   10   5  
 2   1   4   4   1   2  

พิเศษรายสัปดาห์ โนโนแกรมส์ 19-02-2018ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert