โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

Q. ฉันต้องทำอะไร? :)
A.
หมายเหตุ - ในแถวหรือสดมภ์ที่มีตัวเลขกำกับไว้มากกว่า 1 ตัว จะต้องมีช่องเครื่องหมาย X คั่นระหว่างแถบช่องสีดำ
Q. ตัวเลขเหล่านี้มีไว้ทำไม?
A. ตัวเลขแต่ละตัว แสดงถึงจำนวนช่องสีดำ ที่มีอยู่ในแต่ละแถวและแต่ละสดมภ์
Q. อะไรบ้างที่ไม่อนุญาตให้มีในการเล่น?
A.
Q. ฉันจะเริ่มที่ไหน?
A. คิดแบบตรรกะ(มีเหตุมีผล) ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้:ถ้าช่องสีดำเริ่มที่จุดเริ่มต้นของแถว แสดงว่ามันต้องไปจบที่ช่องที่ 3:


ถ้าช่องสีดำสิ้นสุดที่ช่องท้ายสุดของแถว แสดงว่ามันต้องเริ่มที่ช่องที่ 3จากสองกรณีด้านบนแสดงว่า ช่องที่ 3 ต้องเป็นสีดำเท่านั้น 
ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert