โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โนโนแกรมส์

Q. ฉันต้องทำอะไร? :)
A.
หมายเหตุ - ในแถวหรือสดมภ์ที่มีตัวเลขกำกับไว้มากกว่า 1 ตัว จะต้องมีช่องเครื่องหมาย X คั่นระหว่างแถบช่องสีดำ
Q. ตัวเลขเหล่านี้มีไว้ทำไม?
A. ตัวเลขแต่ละตัว แสดงถึงจำนวนช่องสีดำ ที่มีอยู่ในแต่ละแถวและแต่ละสดมภ์
Q. อะไรบ้างที่ไม่อนุญาตให้มีในการเล่น?
A.
Q. ฉันจะเริ่มที่ไหน?
A. คิดแบบตรรกะ(มีเหตุมีผล) ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้:ถ้าช่องสีดำเริ่มที่จุดเริ่มต้นของแถว แสดงว่ามันต้องไปจบที่ช่องที่ 3:


ถ้าช่องสีดำสิ้นสุดที่ช่องท้ายสุดของแถว แสดงว่ามันต้องเริ่มที่ช่องที่ 3จากสองกรณีด้านบนแสดงว่า ช่องที่ 3 ต้องเป็นสีดำเท่านั้น 


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-05-29 06:35:28

th.puzzle-nonograms.com
Remove Ads