โนโนแกรมส์


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โนโนแกรมส์ คือปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ
มีตารางช่องสี่เหลี่ยม โดยช่องจะต้องถูกแรเงาสีดำ หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายX ในแต่ละแถวจะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในแถวนั้นตามลำดับ ด้านบนแต่ละสดมภ์จะมีตัวเลข ระบุจำนวนที่ต่อเนื่องกันของช่องสีดำ ที่มีได้ในสดมภ์นั้นตามลำดับ เป้าหมายของคุณคือการหาตำแหน่งช่องสีดำทั้งหมด
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายX คลิกและลากกรณีต้องการเลือกหลายช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


โนโนแกรมส์

792
4
3
2
7
1
2
4
2
1
2
1
5
2
3
5
1
2
6
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
2
9
3
4
4
3
 4   3   2  
 3   2  
 2   1   3  
 2   3   2  
 2   2   2  
 3   2  
 3   5  
 3   1   1   3  
 7   3  
 6  
 1   3  
 8  
 3   3   2  
 9   3  
 5   1   5  

15x15 โนโนแกรมส์ หมายเลขปริศนา: 3,824,548ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nonograms.com

Disable Advert